Khung thời gian năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
21/05/2019
Ngày hiệu lực:
21/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên tiểu học

Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giải quyết chế độ nghỉ thai sản cho giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Ngày ban hành:
24/08/2017
Ngày hiệu lực:
18/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo Về việc thực hiện công tác tháng 12 năm 2017

Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2017 – 2018

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
28/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018
của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
tỉnh An Giang

Ngày ban hành:
23/05/2017
Ngày hiệu lực:
21/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
28/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/12/2017
Ngày hiệu lực:
12/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 07 : 306