A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn mở rộng thời gian, hình thức tổ chức dạy học trực tiếp và hoạt động bán trú đối với cấp tiểu học.

Hướng dẫn mở rộng thời gian, hình thức tổ chức dạy học trực tiếp và hoạt động bán trú đối với cấp tiểu học

Thực hiện Công văn số 929/SGDĐT-GDMN.GDTH ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở GDĐT An Giang về việc hướng dẫn mở rộng thời gian, hình thức tổ chức dạy học trực tiếp và hoạt động bán trú đối với cấp tiểu học; Nhằm đảm bảo mục tiêu chất lượng giáo dục đối với cấp tiểu học trong năm học 2021- 2022, Phòng GDĐT hướng dẫn về việc mở rộng thời gian, hình thức tổ chức dạy học trực tiếp và hoạt động bán trú đối với cấp tiểu học, cụ thể như sau: 1. Tất cả các đơn vị triển khai dạy 02 buổi/ngày đối với khối 1, khối 2; Dừng tổ chức dạy 02 buổi/ngày đối với khối 3, khối 4 và khối 5. Riêng trường TH A thị trấn An Châu tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh để thực hiện hoạt động bán trú tại đơn vị. Thời gian triển khai thực hiện kể từ ngày 25/4/2022. 2. Việc tổ chức dạy học 02 buổi/ngày được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Bộ/Sở GDĐT, thời gian dạy học không quá 7 tiết/ngày. Chú trọng lồng ghép tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh hoặc ưu tiên dành thời gian để bổ sung nội dung kiến thức, rèn luyện kĩ năng đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực cho nhóm học sinh gặp khó khăn trong quá trình dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình và dạy học bằng các hình thức linh hoạt khác. 3. Việc tổ chức hoạt động bán trú chỉ được thực hiện khi nhà trường đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhà trường tổ chức lấy ý kiến tự nguyện của phụ huynh và được sự thống nhất của cấp có thẩm quyền.
4. Hiệu trưởng các trường tiểu học hướng dẫn tổ chuyên môn rà soát, điều chỉnh kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục đảm bảo linh hoạt, thích ứng, hiệu quả, phù hợp với nội dung quy định tại các văn bản hướng dẫn của Phòng GDĐT (Công văn số 1071/PGDĐT ngày 24/9/2021 của Phòng GDĐT về hướng dẫn triển khai công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GDĐT; Công văn số 1511/PGDĐT ngày 31/12/2021 của Phòng GDĐT về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học đối với cấp tiểu học năm học 2021- 2022 và Công văn số 341/PGDĐT ngày 05/4/2022 của Phòng GDĐT về điều chỉnh thời gian kiểm tra đánh giá định kỳ học sinh tiểu học năm học 2021- 2022)

5. Hiệu trưởng các đơn vị phổ biến, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và nội bộ nhà trường về những chủ trương được điều chỉnh của ngành để phù hợp với tình hình thực tế; đảm bảo mục tiêu an toàn phòng chống dịch bệnh, tất cả vì sức khỏe cộng đồng, trong đó ưu tiên quan tâm sức khỏe của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành nội dung, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo hướng linh hoạt, thực chất, hiệu quả. 6. Hiệu trưởng các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện để các bộ phận thực hiện tốt mục tiêu giáo dục vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. Phòng GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, hoạt động bán trú (nếu có) và một số nội dung khác có liên quan tại các đơn vị. Thời gian kiểm tra, dự kiến từ ngày 25/4/2022. Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Phòng GDĐT (chuyên viên phụ trách tiểu học) để được hỗ trợ./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 07 : 306