A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điều chỉnh Khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Điều chỉnh Khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Điều chỉnh Khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Điều 1. Điều chỉnh Khung thời gian cụ thể như sau:
1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang như sau:
Nội dung
Mầm non Tiểu học THCS và THPT
Kết thúc học kỳ II Trước ngày 29/07/2022
Đơn vị quyết định Tổng kết năm học Trước ngày 05/8/2022
2. Điều chỉnh Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang như sau:
- Xét công nhận hoàn thành Chương trình tiểu học trước ngày 05 tháng 8 năm 2022.
Điều 2. Các nội dung khác vẫn tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 07 : 306