• Đoàn Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban đại diện CMHS
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynh em Đoàn Đinh Đang lớp 3C

 • Lê Việt Nhứt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng ban ĐD CMHS
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynh em Lê Gia Quốc lớp 3A

 • Huỳnh Chánh Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng ban ĐD CMHS
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynnh em Huỳnh Nguyễn Gia An lớp 4D

 • Nguyễn Hồng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng ban ĐD CMHS
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynh em Nguyễn Lê Hồng Thy lớp 2Đ

 • Nguyễn Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - 5A
  • Điện thoại:
   0919322558
 • Hồ Phước Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - 5Đ
  • Điện thoại:
   0919322558
 • Phạm Hữu Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - 4A
  • Điện thoại:
   0939839093
 • Cao Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - 2Đ
  • Điện thoại:
   0985511372
 • Hồ Tường Thụy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0987863963
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 07 : 306